Handleiding oplader BSC42004000 Derby cycle

Functies
1. Deze lader is geschikt voor het opladen van een 36 Volt Li-Ion accupakket, 10 cellen in serie. De max. laadstroom is 2 A. De max. capaciteit van het accupakket kan 20 Ah zijn.
2. De lader heeft een overbelasting, kortsluiting, overspanning en bescherming tegen verkeerde polariteit. In deze gevallen zal de oplader niet beginnen met opladen. De LED zal dat wel doen blijven zoals op stand-by, groen aan. Overbelastingsbeveiliging (afgesneden als de uitgangsstroom hoger is dan 2,5 A) Kortsluiting (afgesneden als er kortsluiting is aan de DC-zijde) Overspanningsbeveiliging (afgesneden als de uitgangsspanning hoger is dan 60V) Beveiliging tegen verkeerde polariteit (afgesneden als batterij met verkeerde polariteit is aangesloten op de laadkabel) Operatie 1. Controleer vóór het eerste gebruik de parameters van de oplader en zorg ervoor dat uw batterij voldoet aan het typeplaatje of de handleiding de overeenstemming. 2. Controleer of de DC-laadconnector en de laadaansluiting aanwezig zijn overeenstemming.
3. Controleer of het lokale AC-netspanningsniveau geschikt is voor de oplader. Minimaal Maximaal AC-ingangsspanning 98 264
4. Voor een functietest sluit u de netkabel aan op een wisselstroomnet stopcontact. De LED (groen) geeft aan stand-by.
5. Sluit de DC-kabel aan op het accupakket. De LED wordt rood en geeft aan dat de lader is aangesloten op de netspanning en het opladen wordt gestart. Een accu met verkeerde polariteit of kortsluiting circuit op de DC-kabel wordt niet opgeladen. De LED blijft branden stand-by, groen aan. Als de accuspanning lager is dan <20 V, wordt de laadt de batterij niet op. In dit geval blijft de oplader erin stand-by, groene LED brandt. Neem in dit geval contact op met uw leverancier van batterijen.
6. Als het accupakket volledig is opgeladen, wordt de oplader uitgeschakeld. De LED verandert van rode naar groene LED en geeft aan dat de accu vol is. Statusindicatoren Duo-LED rood groen Stand-by groene studie Laad rode studie Batterij vol groene studie Fout, kortsluiting verkeerde polariteit overspanning, overstroom, batterij voltage probleem groene studie Laadeindspanning 42 V +/-1% Opmerkingen Deze lader beschikt over een verkeerde polariteitsbeveiliging. De juiste polariteit is de basis waarop de lader een laadspanning genereert. Afhankelijk op het batterijveiligheidsbord een batterijpakket dat leeg is onder de nominale ontlaadspanning kan niet opnieuw worden opgeladen. In Neem in dit geval contact op met uw batterijleverancier.
Inhoud
1. Oplader met DC-kabel
2. Gebruiksaanwijzing
3. Netsnoer Downloaded from manualslib.de Manuals-Suchmachiene
Functies
1. Deze lader is geschikt voor het opladen van een Li-Ion accupakket met een nominale spanning van 36 volt, 10 Li-Ion cellen in serie. De laadstroom bedraagt ​​max. 2 A. Matrij’s maximale capaciteit van de accu kan oplopen tot 20 AH.
2. De lader beschikt over bescherming tegen overstroom, kortsluiting, overspanning en omgekeerde polariteit. In dit geval start de lader het laadproces niet. De lader blijft in stand-by, groot. Overstroombeveiliging (uitschakeling zodra de uitgangsstroom groter is dan 2,5 A) Kortsluitbeveiliging (uitschakeling als er kortsluiting is op de DC-pagina) Overspanningsbeveiliging (uitschakeling zodra de huidige spanning groter is dan 60 V) Omkeren polariteitsbeveiliging (uitschakeling als er een gepolariseerd accupakket op de laadkabel is aangesloten)
Bediening
1. Controleer vóór het eerste gebruik of de parameters van de lader en uw accu overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje of de meegeleverde documentatie. 2. Schakel de DC-lader uit als het opladen in orde is.
3. Zorg ervoor dat de stroom is aangesloten op het laadstation. Minimum Maximum ingangsspanning [Volt] 98 264
4. Steek de stekker van de lader in het stopcontact om de functionaliteit te controleren. De grote LED licht op als hij klaar is.
5. Sluit de laadkabel (DC-kabel) aan op uw accu. De LED wordt vervolgens rood om aan te geven dat de lader is gestart met de netspanning en het starten van het opladen is gestart. Er zit een gepolariseerde accu met kortsluiting op de laadkabel wanneer het opladen niet start, er is een probleem met stand-by, groen. Hij wordt alleen gevoed door 20 VDC en het laadproces wordt gestart. De oplaadindicator blijft groen, stand-by. Er is een batterijdefect. Neem contact op met deze persoon en de batterijleverancier.
6. Wanneer de accu volledig is opgeladen, schakelt de lader uit. De LED schakelt van rood naar groen om de volledig opgeladen batterij aan te geven.
Statusweergave – Duo LED rood/groen
Stand-by – groen  doorlopend
Laadproces – rood  doorlopend
Volledig opgeladen – groen doorlopend
Storing Kortsluiting valse Polariteit Overspanning, overstroom, z laag Accuspanning – groen doorlopend
Laadeindspanning 42 V +/-1%
Opmerkingen:
Lader beschikt over beveiliging tegen omgekeerde polariteit. De juiste aansluiting op een accu is een voorwaarde dat de lader een uitgangsspanning heeft. Als de accu is ontladen tot onder de nominale eindontladingsspanning, wordt de accu nooit opgeladen.
Feedback sturen
Print Friendly, PDF & Email