Foutcodes Gazelle

Pure-Plus-Xtra-Excellent modellen

Boost lampje knippert op display (alleen Pure)

A.1 Het accuserienummer was niet bekend in de fiets (alleen Xtra-Excellent)

A.2 – Accu te warm of te koud tijdens laden
Probleem
De accu is te warm geworden of te koud geweest tijdens het laden.
Te warm: dat de accu te warm geworden is, kan bijvoorbeeld zijn gekomen, omdat
de accu in de zon heeft gelegen tijdens het laden.
Te koud: dat de accu te koud was bij het laden, kan bijvoorbeeld zijn gekomen,
omdat de accu direct vanuit de vrieskou aan de lader is gekoppeld.
Oplossing
Te warm: laat de accu een dag afkoelen in een gewone ruimte. Dus in de huiskamer
of buiten in de schaduw.
Let op: Leg de accu niet in de koelkast of vriezer om de accu sneller af te koelen!
Te koud: laat de accu een uur in de huiskamer opwarmen en koppel deze dan
opnieuw aan de lader en plaats deze daarna deze in de fiets.
Normaal gesproken is de foutcode nu verdwenen, nu de accu weer op kamertemperatuur
is. De accu kan ook gewoon weer opgeladen en gebruikt worden.
Mocht na deze afkoel-/opwarmactie bij het plaatsen van de accu in de fiets toch weer
de foutcode verschijnen, dan kunt u opnieuw de accu een uur te laten
afkoelen/opwarmen.
Maar blijft echter daarna wederom de foutmelding terugkomen, dan moet de accu
eventueel vervangen worden.

A.3 – Accu te warm of te koud tijdens gebruik
Probleem
De accu is te warm geworden of te koud geweest tijdens het gebruik in de fiets.
Te warm: dat de accu te warm geworden is, kan bijvoorbeeld zijn gekomen, omdat u
in volle zon heeft gefietst op een warme dag met daarbij de ondersteuning in Boost
stand en veel bergop heeft gefietst.
Te koud: dat de accu te koud was tijdens het fietsen, kan bijvoorbeeld zijn gekomen,
omdat de accu en fiets een nacht in de vrieskou hebben gestaan voor aanvang van
de rit.
Oplossing
Te warm: laat de accu een dag afkoelen in een gewone ruimte. Dus in de huiskamer
of buiten in de schaduw.
Let op: Leg de accu niet in de koelkast of vriezer om de accu sneller af te koelen!
Te koud: laat de accu een uur in de huiskamer opwarmen en plaats daarna de accu
opnieuw in de fiets.
Normaal gesproken is de foutcode nu verdwenen, nu de accu weer op kamertemperatuur
is.
De accu kan ook gewoon weer opgeladen en gebruikt worden.
Mocht na deze afkoel-/opwarmactie bij het plaatsen van de accu in de fiets toch weer
de foutcode verschijnen, dan kunt u opnieuw de accu een uur te laten
afkoelen/opwarmen.
Maar blijft echter daarna wederom de foutmelding terugkomen, dan moet de accu
eventueel vervangen worden.

A.4 Er is een communicatiefout met de accu opgetreden
Stap 1
· Controleer of de accu goed in de fiets is geschoven.
· Bij een correcte bevestiging, bevindt zich geen kier
tussen de accu en de voorkap.
· De accu moet goed aansluiten in de bagagedrager
en mag hierin niet kunnen bewegen in de
bagagedrager.
· Haal de accu uit de drager en plaats deze opnieuw
in de drager.
Indien dit niet heeft geholpen:
Stap 2
· Controleer de accu door deze aan de Connector Box te bevestigen.
· Check of het systeem de accu kent en uit kan lezen.
· Indien de accu niet kan worden uitgelezen, dient u de accu te vervangen.

Indien dit niet heeft geholpen:
Stap 3
· Controleer de stekkeraansluiting bij de accu.
· Controleer of alle 3 de connectorpinnen wel goed vastzitten; zie als voorbeeld de foto
hiernaast, waarop duidelijk te zien is dat de connectorpin rechtsonder naar achteren is
weggedrukt).
Stap 4
· Verwijder de accukap door:
– 3 Torxboutjes (rode pijlen)
– 3 accuslotboutjes (gele pijlen) met een Torx 10 sleutel los te draaien.
· Verwijder kap inclusief het slothuis.

Stap 5
· Controleer het weerhaakje van de connectorpin.
· Buig deze VOORZICHTIG naar buiten.
· Let er op dat deze niet afbreekt.
Indien dit gebeurt, dient de kabelboom te worden vervangen.
(zie separate instructie)
Stap 6
· Steek de connectorpinnen terug in de plug totdat deze vergrendelen.
· De connectorpin past maar op één manier terug in de plug.
· Voer de accu in en kijk of de storing is verdwenen.

A.5 De accu heeft geen verhuurcode (alleen Xtra-Excellent)

Probleem
De fiets is ingesteld als verhuurfiets, maar de accu heeft geen (zelfde) verhuurcode.
Oplossing
Check op het verhuur tabblad of de accu wel een verhuurcode heeft:
Voor instructies hoe de verhuurcodes toe te kennen, zie in bij Z9

A.6 – De accu is te koud geworden tijdens gebruik
Probleem
De accu is te koud geworden tijdens het gebruik.
Oplossing
Laat de accu weer opwarmen, door deze gedurende een paar uur in een ruimte met
kamertemperatuur te leggen.
Let op: Leg de accu niet op een verwarming! Plaats de accu ook niet direct voor de
kachel of verwarming.

Normal lampje knippert op display (alleen Pure)

B.2 – De motor is te warm geworden
Probleem
De motor is te warm geworden tijdens het gebruik.
Oplossing
Laat de motor afkoelen. Doe dit door de fiets in de schaduw en/of wind te plaatsen, in
ieder geval niet in volle zon.
Blijft de foutmelding regelmatig terugkomen, dan moet de motor eventueel vervangen
worden.
Zie onder Z.1 hoe de motor vervangen wordt.

B.6 – Er is een communicatiefout met de display opgetreden
Probleem
Er is een communicatiefout met de display opgetreden.
Bij Xtra en Excellent modellen
Deze foutcode kan ook veroorzaakt worden door het loshalen van het display, voordat de fiets uitgezet is door middel van de aan/uit knop op de display.
Is dit inderdaad het geval bij de gebruiker geweest, dan verzoeken wij u om eerst de display met de aan/uit knop uit te schakelen,
alvorens de display los te maken.
Mocht ondanks deze actie toch de foutmeldingen blijven optreden, volg dan de stappen hieronder bij Oplossing.

Oplossing
Indien deze foutmelding regelmatig voorkomt, vervang dan eerst alleen de losse display (in het geval van de Xtra en Excellent modellen).
Blijft deze foutcode daarna nog steeds optreden, vervang dan ook de displayhouder. In het geval van de Pure en Plus modellen, vervang direct de complete display. Zie bij Z.2 de instructies hoe de display van de Pure vervangen wordt.

B.7 – De fiets is niet aangemeld
Deze melding zal alleen bij de Xtra en Excellent modellen getoond worden.
Probleem
De fiets is niet aangemeld en heeft inmiddels meer dan 40 km gereden.
Oplossing
Meld de fiets aan. Deze foutmelding zal dan niet meer opnieuw moeten optreden.

B.8 – De motor kreeg niet genoeg spanning
Probleem
De motor heeft niet genoeg spanning gekregen.
Oplossing
Blijft deze foutmelding opnieuw terugkomen, controleer of de accu goed vast zit in de drager.
Indien daarna de foutcode blijft optreden, probeer dan een andere accu uit.
Blijft de melding toch nog terugkomen, check dan:
· de bekabeling van accu naar het voorwiel op scheurtjes of andere beschadigingen van de isolatie
· loszittende connectoren in deze kabel
· of de 3 pinnetjes in de accuhouder er goed zitten en niet naar achteren meebewegen; zie voor instructies bij A.4.

B.10 – De motor werd te warm
Probleem
De elektronica in de motor is te warm geworden.
Oplossing
Blijft de foutmelding regelmatig terugkomen, dan moet de motor eventueel vervangen worden.
Zie daarvoor onder Z1

B.11 – Controller had een spanningsfout
Probleem
De elektronica in de motor heeft een spanningsfout gemeld.
Oplossing
Blijft de foutmelding regelmatig terugkomen, dan moet de motor eventueel vervangen worden.
Zie bij Z.1 hoe de motor vervangen wordt.

B.12 – Controller had een stroomfout
Probleem
De elektronica in de motor meldde een stroomfout.
Oplossing
Blijft de foutmelding regelmatig terugkomen, dan moet de motor eventueel vervangen
worden.
Zie bij Z.1 hoe de motor vervangen wordt.

B.13 – Ondersteuningscurven niet aanwezig
Probleem
De ondersteuningscurven zijn niet geladen in de motor.
De motor zal daarom geen ondersteuning geven, ondanks dat u de ondersteuning aan heeft gezet en u ook fietst.
Oplossing
U kunt dit helaas niet zelf herstellen,

B.14 – Detectie van motor fase overstroom
Probleem
Er is een te hoge stroom in de motor gedetecteerd. Dit kan onder andere optreden door een kortsluiting in de motor.
Oplossing
Wanneer de foutcode niet verdwijnt, moet de motor worden vervangen.

C.1 – Krachtsensor TMM functioneert niet
Probleem
De krachtsensor (TMM sensor) functioneert niet.
Oplossing
Kalibreer de sensor opnieuw.
Voor het afstellen van de sensor kunt u bij Z.4 en Y.2 raadplegen
Laat deze sensor zich niet kalibreren (de waarde blijft op 0 staan), check dan eerst of bij het voorwiel de connector goed vastzit.
Om dit te controleren, kunt u het beste de connector eerst lostrekken om deze vervolgens weer vast te zetten. Let daarbij er goed op dat deze ver genoeg wordt vastgezet, zodat de borging van de connector goed zit.
Mocht de situatie hetzelfde blijven, vervang dan de sensor.

C.2 – Krachtsensor TMM functioneert niet
Probleem
De krachtsensor (TMM sensor) functioneert niet.
Oplossing
Calibreer de sensor opnieuw.
Voor het afstellen van de sensor kunt u handleiding Z.4 en Y.2 raadplegen
Laat deze sensor zich niet kalibreren, vervang dan de sensor.

C.3 – Krachtsensor TMM functioneert niet goed
Probleem
De krachtsensor (TMM sensor) functioneert niet goed, hij geeft een waarde buiten het bereik.
Oplossing
Calibreer de sensor opnieuw.
Voor het afstellen van de sensor kunt u bij Z.4 en Y.2 raadplegen
Laat deze sensor zich niet kalibreren, vervang dan de sensor.

C.4 – De rotatiesensor (CMM sensor) functioneert niet goed
Stap 1
Controleer de afstand van de sensor tegenover het tandwiel. Deze moet minimaal 2 mm van het tandwiel afliggen, maar mag ook weer niet te ver van het tandwiel afliggen. De maximale afstand bedraagt 4,8 mm.
Stap 2
Controleer eerst in de dealersoftware of de rotatiesensor nu wel goed werkt.
Zie bij Y.1 de instructies hoe de werking van de sensor gecontroleerd wordt.
Stap3
Mocht dat inderdaad niet goed werken, vervang dan de sensor.
Zie bij Z.3 de instructies hoe deze sensor vervangen moet worden.
Stap 4
Mocht de foutmelding daarna nog steeds optreden, vervang dan de bekabeling van
sensor naar het voorwiel.

De afstand moet tussen de
2 en 4 mm liggen.
C.4 – NL CMM functioneert niet goed versie 1.3.doc
Stap 5
Mocht het dan nog steeds aan de orde zijn, vervang dan de motor.
Zie handleiding pagina Z.1 met instructies hoe de motor vervangen moet worden.

C.5 – Foutmelding CMM of TMM sensor
Deze foutcode geeft aan dat één of meerdere sensoren niet uitgelezen kunnen worden.
Bij de Pure en Plus modellen betekent het dat de rotatiesensor (CMM sensor) niet goed functioneert.
Bij de Xtra en Excellent modellen betekent het dat de rotatiesensor (CMM sensor) of trapsensor (TMM sensor) niet goed functioneert.
Voor deze storing heeft u begeleiding nodig van Gazelle.

D.1 – Display ziet controller niet of de accu is aan de Dsw gekoppeld
Probleem
Indien u deze D.1 melding tijdens het fietsen in de display ziet, betekent dat de display op dat moment niet meer contact kan maken met de controller.
(De controller zit in de motor in het voorwiel)
Let op!!
U ziet ook een D.1 in de display terwijl u de fiets aan de dealersoftware heeft gekoppeld! In dit geval is er niets aan de hand.
Deze D.1 melding zal vanzelf weer verdwijnen, nadat u de fiets weer heeft losgekoppeld van de dealersoftware.
• Het verdwijnen van deze D.1 melding in de display zal uiterlijk 30 seconden nadat u de fiets heeft losgekoppeld geschieden.
• Een snelle methode is om na het loskoppelen van de fiets, de accu van de fiets los en vast te zetten; dan is de D1 melding direct verdwenen van de display.
Oplossing
Indien deze foutmelding direct na aanzetten van de fiets al op de display verschijnt, kan de oorzaak in de accu liggen.
Om er zeker van te zijn dat de accu in orde is, neem de accu uit de fiets en meet de aansluit-pinnen door met behulp van een Multimeter.
Stap 1
• Check of de accu niet in slaapstand is, voordat
u begint met de controle.
(knop op de accu indrukken)

Stap 2
• Pak de Multimeter en zet deze op DC volt meting.
• We gaan nu meten op de plug, die contact maakt met de connector in de bagagedrager
Stap 3
• Tussen de pinnen 1 (-) en 2 (+) staat de accuspanning. Deze is normaal tussen de 26 en 42
Volt en hangt af van hoe vol de accu is.
• Tussen de pinnen 1 (-) en 3 (+) staat de spanning voor de communicatie-bus. Deze is normaal rond de 10 Volt.
Mocht u tussen deze pinnen 1 en 3 óók de accuspanning meten, dan is deze accu defect!
Gebruik deze accu niet in een andere fiets!
In dit geval kan het ook zijn, dat deze defecte accu ook de controller en de display
in de fiets defect hebben gemaakt; is dat inderdaad het geval, dan zullen de motor en display ook vervangen moeten worden.
Zie bij Z.1 hoe de motor vervangen wordt.

Indien de D1 foutmelding tijdens het fietsen regelmatig voorkomt, vervang dan
eerst alleen de losse display (in het geval van de Xtra en Excellent modellen).
Blijft deze foutcode daarna nog steeds optreden, vervang dan ook de displayhouder.
In het geval van de Plus modellen, vervang direct de complete display.
Zie bij Z.5 de instructies hoe de display van de Plus vervangen wordt.
Blijft de foutmelding na bovenstaande acties toch nog terugkomen, dan moet de motor eventueel vervangen worden.
Zie bij Z.1 hoe de motor vervangen wordt.

Z.1 – NL Vervangen motor versie 
Pure-Plus-Xtra-Excellent modellen
Z.1 – Vervangen van de motor
Stap 1
· Haal de accu uit de fiets
· Open de houder op de voorvork
· Koppel de stekker van de motor los
Stap 2
· Verwijder het voorwiel uit de voorvork
Z.1 – NL Vervangen motor versie 1.2.doc
Stap 3
· Plaats het wiel met de nieuwe motor
· Zorg ervoor dat de motorkabel op de juiste plaats zit
Stap 4
· Sluit de motorkabel weer aan
· Zorg ervoor dat de connectors goed in de houder zitten
· Draai de houder weer vast op de voorvork

Z.2 – NL Vervangen van de display 
Pure modellen
Z.2 – Vervangen van de Pure display
Stap 1
· Verwijder de display van het stuur
door de schroef los te draaien
· Haal de accu uit de drager
Z.2 – NL Vervangen van de display versie 1.3.doc
Stap 2
· Open de houder op de voorvork
· Koppel de stekker van de display los
· Koppel de stekkers van de voorlamp los
Stap 3
· Sluit de nieuwe display aan
· Sluit de voorlamp weer aan
· Zorg ervoor dat de connectors goed in de houder zitten
· Draai de houder weer vast op de voorvork

Z.3 – NL Vervangen CMM sensor versie 
Pure-Plus-Xtra-Excellent modellen
Z.3 – Het vervangen van de Rotatie (CMM) sensor
Stap 1
Haal de accu uit de fiets en verwijder de kettingkast.
Stap 2
· Knip de kabelbinders los zodat de bedrading los komt van het frame
· Maak de connector van de CMM sensor los van de kabelboom
Stap 3
· Haal de CMM sensor uit de houder. Let op de 4 nokjes en de dubbelzijdige tape waarmee hij vast zit
Stap 4
· Haal de nieuwe CMM sensor uit de verpakking
Stekker van de CMM sensor
Z.3 – NL Vervangen CMM sensor versie 1.4.doc
Stap 5
· Haal de folie van de dubbelzijdige tape af
· Klik de nieuwe sensor met dubbelzijdige tape in de houder. Let op de positie van de kabel.
Stap 6
Controleer of de afstand van de sensor tegen over het tandwiel. Deze mag maximaal
4,8 mm bedragen. De afstand moet  tussen de 2 mm en 4 mm liggen

Stap 7
· Controleer of de sensor goed voor de tandjes van de crank zit.
Stap 8
· Klik de connector van de CMM sensor aan de kabelboom vast
Stap 9
· Bevestig de kabel met de connectors aan het frame vast met tyraps

Z.4 – NL Vervangen en afstellen kracht (TMM) sensor
Xtra-Excellent modellen
Benodigde gereedschappen
• Momentsleutel met een schaal tot 50 Nm voor achterwielmoer
• Momentsleutel met een schaal tot 12 Nm voor aandraaien van de inbusbout.
Zie 1
• Sleutel voor het aandraaien van de kettingspanner.
• Schroevendraaier voor sleufschroef.
• zie 3
• Imbussleutel 1,5 mm voor stelschroef
• Zie 2
Stap 1
Verwijder de kettingkast.
Stap 2
Wielmoeren
• Controleer eerst of de achterwielmoeren met de opgegeven aanhaalmoment van 35 Nm zijn aangedraaid.
Kettingspanner
• Controleer of de kettingspanners vast zitten
• De ketting mag niet te strak staan. De mechanische kettinggeleider moet de ketting op spanning houden.
Stap 3
• TMM ING sensor monteren met rode carbon pasta en bout M5  voorzien van borgings-middel.
Stap 4
• Stelbout 2 maximaal uitdraaien.(tegen de klok in). De stelschroef moet je net aan de binnenkant zien.
Stap 5
• Draai schroef 3 tevens vast.
• Sensor moet nog kunnen bewegen.
Stap 6
• Draai inbusbout 1 met 2 Nm vast.
• Hou de sensor tegen met je duim, zodat de stelschroef 2 tegen schroef 3 drukt.
Stap 7
• Druk 1 maal op knop 1 en daarna 1 maal op knop 2
• Je krijgt de waarde van de sensor te zien
Stap 8
• Draai nu stelschroef 2 aan totdat de waarde tussen de 150 en 200 staat
Stap 9
• Zet imbusbout 1 met 6 Nm tot 7 Nm vast en hou de sensor met je duim tegen zodat de stelschroef 2 tegen
schroef 3 blijft staan.
• Draai stelschroef 3 goed vast
• Draai stelschroef 2 eventueel aan om
de speling uit de tmm te halen
• Als de sensorwaarde tussen de 150 en 250 staat dan is de sensor goed ingesteld
• Staat de sensor waarde niet tussen de 150 en 250? Begin dan opnieuw met
het afstellen van de sensor

Opmerking: het kan zijn dat na gebruik van de fiets deze sensorwaarde een
hogere waarde aangeeft, dan oorspronkelijk was ingesteld.
Dat komt door het zich instellen van het mechaniek en is niet erg.

Z.5 – NL Vervangen van de Plus display versie 1.3
Plus modellen
Z.5 – Vervangen van de Plus display
Stap 1
• Haal de accu uit de drager
• Verwijder de display van het stuur door de schroef los te draaien
Stap 2
• Open de houder op de voorvork
• Koppel de stekker van de display los
Stap 3
• Schroef de kap van de koplamp open
• Check hoe de bedrading in de koplamp is ingelegd (om deze straks weer correct te kunnen aanbrengen)
• Koppel de stekker van de koplamp los
Stap 4
• Sluit de nieuwe display aan
• Sluit de voorlamp weer aan
• Zorg ervoor dat de connectoren goed in de houder zitten
• Draai de houder weer vast op de voorvork
• Monteer de nieuwe display op het stuur
• Breng de accu weer aan
• Test de nieuwe display

Print Friendly, PDF & Email