BMS – batterij management systeem voor E-bike

BMS – batterij management systeem voor E-bike

Een BMS kan in allerlei vormen voorkomen, vanaf simpel tot erg gecompliceerd.

-1- Celbalancering

De eenvoudigste vorm is die waarbij alleen de cellen bewaakt worden. Hierbij wordt voorkomen dat de cellen te ver ontladen of opgeladen worden. Tevens wordt een egalisatie van de spanningen tussen de cellen of groepen cellen verzorgd.

-2- Zekering

Wanneer er een hevige kortsluiting optreedt, moeten de batterijcellen snel worden beschermd. Deze functie is een zelfcontrolebeveiliging (SCP) zekering,

-3- Temperatuurbeveiliging

Cellen kunnen bij te warm worden spontaan ontploffen en een kettingreactie veroorzaken met desastreuse gevolgen. Met NTC weerstanden (negatieve temperatuur coefficient) wordt de temperatuur gemeten en door het BMS beheerst

-4- Aan/uit schakeling

De aan/uit schakelaar kan mechanisch zijn, door een schakelaar op de accu, maar kan ook electronisch. Op het display zit dan de knop die via het BMS de accu aan of uit zet.

-5- Balanceerfunctie

Er kan in de batterij een ladingsverschil ontstaan tussen cellen in serie.

Als een zwakkere groep cellen minder capaciteit heeft, zal deze sneller opladen in vergelijking met andere groepen. Het BMS moet voorkomen dat deze te ver opgeladen worden. Het moet ook voorkomen dat de zwakke cellen te ver ontladen worden als de andere cellen nog capaciteit over hebben.

-6- Andere Functies

Er zijn heel veel andere functies denkbaar die geplaatst worden in het BMS van de accu, maar die kunnen ook hun plaats vinden in andere componenten van de E-bike, zoals display, controller of eventueel motorcontroller.

Deze extra functies zijn wellicht nuttig maar verhinderen tegelijkertijd dat er uniformiteit is in BMS-vormen. Een standaard BMS dat in alle fietsen past is technisch heel goed mogelijk en kan erg goedkoop zijn (enkele euro’s) maar is in de huidige markt een utopie. Hier zou de EU heel goed werk kunnen doen.

 

Print Friendly, PDF & Email